Άδειες οι Αποθήκες Καλαµποκιού Πάνω από 25 Λεπτά στον Παραγωγό

Άδειες οι Αποθήκες Καλαµποκιού Πάνω από 25 Λεπτά στον Παραγωγό

Άδειες οι Αποθήκες Καλαµποκιού Πάνω από 25 Λεπτά στον Παραγωγό

[ad_1]

Πάνω από τα 25 λεπτά η τιμή παραγωγού αυτό το διάστηµα, µε τα αποθέµατα να είναι ελάχιστα. ∆ύσκολα θα επιστρέψει το προϊόν στα χαµηλά της τελευταίας 6ετίας, εκτιμούν οι αναλυτές.

Τα θεµελιώδη στην αγορά σιτηρών έχουν αλλάξει δραστικά τους τελευταίους µήνες όπως διαπιστώνουν πολλοί διεθνείς αναλυτές, οι οποίοι τοποθετούνται υπέρ µιας περαιτέρω ανόδου των αγορών αγροτικών εµπορευµάτων, προδιαγράφοντας δε ειδικά για το καλαµπόκι πως δύσκολα θα επιστρέψει στα χαµηλά επίπεδα των προηγούµενων έξι ετών. Οι τιµές στην Ελλάδα για όσους παραγωγούς έχουν διατηρήσει απόθεµα υπερβαίνουν ακόµα και τα 25 λεπτά το κιλό, κάτι που ενθαρρύνει αρκετούς να επιλέξουν την καλλιέργεια του συγκεκριµένου προϊόντος εν όψει της ανοιξιάτικης σποράς, σε βάρος του βαµβακιού και κυρίως του ηλίανθου.

Να σηµειωθεί ότι στην ευρωπαϊκή αγορά, η επίµονη ξηρασία που έπληξε Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο ήταν που συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση των τιµών, αφού τα αποθέµατα στις χώρες εισαγωγής έχουν µειωθεί σηµαντικά. Φυσικά το έλλειµµα αυτό των αποθεµάτων θα µεταφερθεί και στη νέα εµπορική περίοδο, µε δεδοµένο ότι η νέα σοδειά θα βρει άδειες αποθήκες, όπως επισηµαίνουν στην Agrenda άνθρωποι της αγοράς. Για το λόγο αυτό, οι πρώτες εκτιµήσεις για την επόµενη σοδειά θέλουν το φθινόπωρο του 2021 η κατάσταση της αγοράς να µην παρεκκλίνει από την υφιστάµενη.

Οι εκτιµήσεις αυτές διατυπώνονται µε επιφύλαξη, αφού ακόµα δεν έχει ξεκαθαρίσει η πρόθεση καλλιέργειας στις γειτονικές ανταγωνιστικές χώρες, ούτε µπορεί κανείς να προεξοφλήσει την ένταση όποιων καιρικών φαινοµένων.

Πάντως αυτή η ανοδική διάθεση είναι κοινός τόπος και στην παγκόσµια αγορά εν γένει και αυτό παρά το γεγονός ότι τα τελευταία στοιχεία του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας USDA διαψεύδουν την εντύπωση των αγορών ότι η Κίνα αγοράζει λόγω άδειων αποθηκών. Συγκεκριµένα, τα τελευταία στοιχεία του USDA δείχνουν ότι τα αποθέµατα της Κίνας που φηµολογείται ότι προσπαθεί να ενισχύσει το ζωικό της κεφάλαιο και άρα έχει αυξηµένες ανάγκες σε ζωοτροφές, είναι σταθερά εδώ κι έναν χρόνο. Βέβαια τα παγκόσµια αποθέµατα είναι µειωµένα κατά 2 εκατ. τόνους, όσο δηλαδή αυξηµένη είναι η κατανάλωση στην Κίνα. Την ίδια στιγµή, η πρόθεση καλλιέργειας στις ΗΠΑ δείχνουν αύξηση 0,5 εκατ. εκτάρια µε βαµβάκι, αφού οι ενδείξεις για την πορεία της αγοράς βάµβακος (βλέπε σελ. 36) τελικά συγκράτησαν στην καλλιέργεια αρκετούς δυσαρεστηµένους παραγωγούς.

Πηγή: agronews

[ad_2]

Source link

Μείνεται Συντονισμένοι