Οι Πρωιμότερες Ποικιλίες Κερασιάς | Agravia

Οι Πρωιμότερες Ποικιλίες Κερασιάς | Agravia

Οι Πρωιμότερες Ποικιλίες Κερασιάς | Agravia

[ad_1]

Οι Πρωιμότερες Ποικιλίες Κερασιάς

Στο παρακάτω Πίνακα αναγράφονται οι πιο πρώιμες ποικιλίες κερασιάς.

Ο χρόνος συγκομιδής ορίζεται με βάση +/- τη ποικιλία Bigarreau Burlat

Σκούρο Κόκκινο=Σ.Κ

Κόκκινο=Κ.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΗΣ Μονάδες Ψύχους (Utah) ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Cristobalina Ισπανία Αυτογόνιμη 510  20-24 mm Σ.Κ. -15
Primulat Γαλλία Αυτόστειρη 972 28-29 mm Σ.Κ. -5
Nimba Αμερική Αυτόστειρη   30 mm Σ.Κ. -3έως5
Sweet Early Ιταλία Αυτογόνιμη   28 mm   -2έως4
Early Bigi Γαλλία Αυτόστειρη 934 28-29 mm Σ.Κ./K -2
Early Lory Γαλλία Αυτόστειρη   28-29 mm Σ.Κ. -2
We Love Cherry

[ad_2]

Source link

Μείνεται Συντονισμένοι