Το Φθινοπωρινό Κλάδεμα της Κερασιάς

Το Φθινοπωρινό Κλάδεμα της Κερασιάς

Το Φθινοπωρινό Κλάδεμα της Κερασιάς

[ad_1]

Το Φθινοπωρινό Κλάδεμα της Κερασιάς

Ο βασικός στόχος της καλλιέργειας της κερασιάς είναι η μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής σε συνδυασμό με ποιοτικότερους καρπούς. Η ποιότητα των καρπών συνδέεται άμεσα με το μέγεθος τους. Το κλάδεμα των δένδρων αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας εργασία σε συνέργεια και με το σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων και τη σωστή λίπανση βοηθούν των οπωρώνα να μπει σε μια πιο παραγωγική χρονιά.

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με το κλάδεμα καρποφορίας είναι τα ακόλουθα:

 • Η διατήρηση του σχήματος διαμόρφωσης του δένδρου
 • Ο βέλτιστος αερισμός και φωτισμός της κόμης των δένδρων
 • Η έκπτυξη νέας βλάστησης και η ανάπτυξη ικανοποιητικού αριθμού καρποφόρων οργάνων
 • Η διατήρηση της ζώνης καρποφορίας στους κεντρικούς άξονες τροφοδοσίας με θρεπτικά στοιχεία
 • Η παραγωγή μεγάλου μεγέθους καρπών
 • Η διατήρηση της παραγωγικότητάς των δένδρων σε υψηλά επίπεδα για όσο το δυνατόν περισσότερα έτη

Η κερασιά λόγω της ευπάθειας της σε βακτηριακές προσβολές συστήνεται να κλαδεύεται σε ξηρές περιόδους. Οι μεγάλες τομές πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλη αλοιφή εμβολιασμού, ώστε να προλάβει το δένδρο να σχηματίσει επουλωτικό ιστό, αποτρέποντας την είσοδο παθογόνων μέσω της τομής.

Οι βασικές επεμβάσεις κατά την διάρκεια του κλαδέματος οι οποίες επιδρούν θετικά στην παραγωγικότητα των δένδρων είναι οι ακόλουθες:

 • Αφαίρεση των πυκνών κλαδιών που φύονται σε βασικούς άξονες
 • Αφαίρεση των κλαδιών που δεν δέχονται επαρκή φωτισμό στο εσωτερικό του δένδρου
 • Αφαίρεση των κλαδιών που είναι προσβεβλημένα από ασθένειες
 • Αφαίρεση κλαδιών με ροζέτες ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών. Η εργασία αυτή δεν πρέπει να γίνεται σε όλα τα κλαδιά ταυτόχρονα αλλά σταδιακά, αφαιρώντας κάθε έτος με βαθύ κλάδεμα τις κορυφές που απομακρύνθηκαν περισσότερο από τους κεντρικούς άξονες.
 • Ρύθμιση του σχήματος του δένδρου και δημιουργία νέων βλαστών, με επιλογή και σταδιακή αφαίρεση των μικτών βλαστών μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Ρύθμιση του ύψους του δέντρου και διαχείριση των κορυφών.

Μια ακόμη φθινοπωρινή εργασία η οποία καλό είναι να μην παραλείπεται είναι το λύγισμα νεαρών μικτών βλαστών μεγάλου μήκους. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε δένδρα που καθυστερούν να μπουν σε πλήρη παραγωγή. Σε αυτή την περίπτωση το κλάδεμα πρέπει να περιορίζεται στις αναγκαίες επεμβάσεις.

We Love Cherry

The post Το Φθινοπωρινό Κλάδεμα της Κερασιάς appeared first on Agravia.

[ad_2]

Source link

Μείνεται Συντονισμένοι