Υπέρ Όψιμες Ποικιλίες Κερασιάς | Agravia

Υπέρ Όψιμες Ποικιλίες Κερασιάς | Agravia

Υπέρ Όψιμες Ποικιλίες Κερασιάς | Agravia

[ad_1]

Υπέρ Όψιμες Ποικιλίες Κερασιάς

Στο παρακάτω Πίνακα αναγράφονται οι υπέρ-όψιμες ποικιλίες κερασιάς

Ο χρόνος συγκομιδής ορίζεται με βάση +/- τη ποικιλία Bigarreau Burlat

Σκούρο Κόκκινο=Σ.Κ

Κόκκινο=Κ.

Ανοιχτό Κόκκινο=Α.Κ.

Κρεμώδες Λευκό-Κόκκινο=Κ.Λ.Κ

Λευκό=Λ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΗΣ Μονάδες Ψύχους (Utah) ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Blanca de Provenza Γαλλία Αυτόστειρη   26-27mm Λ +28
Ambrunés Ισπανία Αυτόστειρη   26-27mm Κ +31
Regina Γερμανία Αυτόστειρη > 1200  28-29mm Κ +30έως32
Pico Negro Ισπανία Αυτόστειρη   25-26 mm Σ.Κ +33
Pico Colorado Ισπανία Αυτόστειρη   22-23 mm Κ +34
Sweet Heart Καναδάς Αυτογόνιμη 1019  28-29mm Κ +36
Symphony Καναδάς Αυτόστειρη   27-28mm Κ +37
Staccato Καναδάς Αυτογόνιμη   27-28mm Λ.Κ +38
We Love Cherry

[ad_2]

Source link

Μείνεται Συντονισμένοι