Οπωρώνας με Κεράσια

Η ομάδα της i-CON.SHARE σε συνεργασία με την ομάδα της Novastore επισκέφτηκαν τα κτήματα του κ. Θεοδώρου Νικόλαου. Ο κ. Θεοδώρου είναι παραγωγός κερασιού και μέλος του WELOVE CHERRY.

Ενημερωθήκαμε για τη καλλιέργεια του κερασιού, καθώς και για τις τεχνικές που ακολουθεί όσον αφορά τη λίπανση.

Ακόμη μας ανέφερε τη χρησιμότητα του προγράμματος WeLoveCherry. Οι αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και αυτές που ακολουθούν, θα τον βοηθήσει να βελτιώσει την απόδοση και ποιότητα της καλλιέργειάς τους. Είναι υπέρμαχος του προγράμματος και ευελπιστεί στη συνέχεια του.

Ακόμη, έγινε δειγματοληψία φύλλων, ώστε να σταλούν για ανάλυση στο εργαστήριο.

Περιοχή: Άρνισσα
Ημερομηνία: 27/09/2019