Ενίσχυση για Μικροκαλλιεργητές Ετησίως | Agravia

[ad_1] Σε θέση να λάβουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό από εκείνο που θα ελάμβαναν εκτός του νέου καθεστώτος μικροκαλλιεργητών θα έχουν περί τους 145.000 Έλληνες αγρότες. Σε αλλαγή της µεθόδου πληρωµής τους από το 2023, αναµένεται να οδηγηθούν τουλάχιστον 145.000 Έλληνες δικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων, οι οποίοι συµµετέχουν σήµερα στο καθεστώς «µικροκαλλιεργητών». Μέχρι στιγµής, οι δικαιούχοι αυτοί …

Ενίσχυση για Μικροκαλλιεργητές Ετησίως | Agravia Read More »