Επενδυτικό Πρόγραμμα για Χοιροτρόφους Εντός του 2021

[ad_1] Tην εισαγωγή ενός νέου μέτρου με τίτλο «5.1.2 επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές», προέβλεψαν οι διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ. Πρόκειται για πρόγραµµα που αφορά μόνο χοιροτρόφους και επιδοτεί δαπάνες στο 80% του κόστους, για διάφορα έξοδα εκσυγχρονισμού στάβλων με στόχο την πρόληψη ζωονόσων. Η σχετική προκήρυξη […]

Επενδυτικό Πρόγραμμα για Χοιροτρόφους Εντός του 2021 Read More »