Μελέτη Επίδρασης Λίπανσης με Πολυφωσφορικά Πολυμερή στην Πιπεριά

[ad_1] Ο φωσφόρος απορροφάται από το ριζικό σύστημα των φυτών κυρίως με τη μορφή ορθοφωσφορικών ιόντων (H2 PO4– και HPO4-2). Ωστόσο πολύ συχνά πλέον χρησιμοποιείται μια διαφορετική μορφή φωσφόρου, τα πολυφωσφορικά πολυμερή. Η χρήση των παραδοσιακών ορθοφωσφορικών ιόντων οδηγεί στην χρήση μεγαλύτερων ποσοτήτων σε σχέση με αυτή που απαιτεί το φυτό καθώς η διαθεσιμότητα τους […]

Μελέτη Επίδρασης Λίπανσης με Πολυφωσφορικά Πολυμερή στην Πιπεριά Read More »