Καλλιέργεια Ελιάς Οι Σημαντικότερες Τροφοπενίες

[ad_1] Τροφοπενία καλίου Είναι συνηθισμένη σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές έχει πάρει τη μορφή επιδημίας, ίσως επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα στο παρελθόν επικράτησε η άποψη ότι, η καλιούχος λίπανση της ελιάς δεν είναι αναγκαία κάτι το οποίο είναι λανθασμένο. Ο λόγος είναι διότι το κάλιο συμβάλλει καθοριστικά στην […]

Καλλιέργεια Ελιάς Οι Σημαντικότερες Τροφοπενίες Read More »